Roto Trans Eko

Sačuvajmo okoliš za buduće generacije

O nama

Tvrtka Roto Trans Eko d.o.o. je obiteljska tvrtka osnovana 2017. god. za djelatnost sakupljanja, odvoza, izvoza i posredovanja
u organiziranju oporabe i zbrinjavanja svih vrsta neopasnog otpada.

Godina recikliramo

otpada zbrinuto

%

otpada recikliramo

Naše usluge

Zbrinjavanje otpada
Oporaba otpada
Prijevoz otpada
Obrada otpada
Reciklaža otpada
Uništenje otpada

Sve o Roto Trans Eko

Tvrtka Roto Trans d.o.o. bavi se djelatnošću sakupljanja, odvoza, izvoza i posredovanja u organiziranju oporabe i zbrinjavanja svih vrsta otpada. U skladu sa poslovnom politikom, prioritetni cilj tvrtke je pružanje gore navedenih usluga po principu “ključ u ruke” te sukladno tome tvrtka raspolaže sa svim propisanim dozvolama kao i važećim ugovorima sa svim ovlaštenim obrađivačima otpada. U svrhu što kvalitetnijeg i jeftinijeg načina pružanja gore navedenih usluga tvrtka posjeduje i vlastitu logistiku (vozila i opremu za odlaganje otpada) koju prilagođava prema potrebama svakog poslovnog partnera zasebno. Osnovni cilj pri gospodarenju otpadom je iskorištavanje svih vrijednih svojstava otpada, te sukladno tome isti dajemo na zbrinjavanje ili na daljnju obradu, isključivo za to ovlaštenim tvrtkama. Obzirom na svu složenost i kompeksnost rada na poslovima razdvajanja (sortiranja) otpada na mjestu nastanka, a što je osnovna pretpostavka za smanjenje ukupnih troškova vezanih za gospodarenje otpadom, preporuka naše tvrtke je da na tim poslovima sudjeluju i naši djelatnici. Isti su obučeni za rad na siguran način na gore navedenim poslovima, a ujedno su i garancija rada prema zakonskim propisima na poslovima sortiranja otpada. Ukoliko Vaša cijenjena tvrtka ima već obučene djelatnike za rad na navedenim poslovima, tvrtka Roto trans d.o.o. voljna ih je preuzeti po istim uvjetima koje imaju i u Vašoj tvrtki. Cjenik naših usluga rađen je sukladno odredbama Zakona o otpadu tj. isključivo na bazi količina, a nikako ne prema paušalnim predviđanjima. Jednostavnije rečeno, svaka vrsta otpada ima svoju jediničnu cijenu otkupa ili zbrinjavanja uvećanu za ukupnu količinu kako bi u svakom trenutku postigli optimalne uvjete na tržištu.

4 + 13 =