Obrada otpada

Obrada otpada

Obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja. Tvrtak Roto Trans Eko je specijalizirana za obradu otpada i posjeduje svu potrebnu opremu za obradu otpada.

Obrada otpada podrazumijeva:

  • iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe
  • smanjivanje količine i volumena otpada, tako se smanjuje potreba za novimodlagalištima
  • potpuno uklanjanje opasnih svojstava otpada