Oporaba otpada

Oporaba otpada

Oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu.

Tvrtka Roto Trans Eko vrši uslugu oporabe otpada.Prepustite svoje brige nama i obratite nam se s povjerenjem.

Uporaba neopasnog otpada kroz slijedeće faze:
– odvajanje otpada na mjestu nastanka
– sakupljeni neopasni otpad obraditi posupkom R12 i R13
– odvojene sirovine koje su iskoristive za daljnje recikliranje, predati ovlaštenim  obrađivačima na daljnje recikliranje otpada

Obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupkom S i oporabe otpada postupkom R12 i R13

Tvrtka Roto Trans Eko vrši uslugu oporabe otpada.Prepustite svoje brige nama i obratite nam se s povjerenjem.