Zbrinjavnje otpada

Zbrinjavnje otpada

Primarna djelatnost tvrtke Roto Trans Eko godinama je zbrinjavanje neopasnog otpada.
Roto Trans Eko danas prikuplja i zbrinjava sve vrste neopasnog otpada:

 • Papir i karton
 • Plastika (sve vrste plastike)
 • folija
 • Drvo
 • Gume
 • Metale
 • Željezo
 • Staklena ambalaža i ostale vrste stakla
 • Otpadno jestivo ulje
 • Biorazgradivi otpad iz ugostiteljskih objekata
 • Materijale neprikladne za daljnju potrošnju (kruto ili tekuće)
 • Glomazni otpad
 • Miješani građevinski otpad
 • Miješanog ambalažnog otpada
 • Višeslojne ambalaže